Skip to content

EKOSTIROL (EXSTRA)

EKOSTIROL (EXSTRA):

ОПИС: ТЕНКОСЛОЕН ЛЕПАК ВРЗ БАЗА НА ЦЕМЕНТ И ДОДАТОЦИ.

ПРИМЕНА: СЕ ПРИМЕНУВА ЗА ЛЕПЕЊЕ НА СТИРОПОРНИ ТАБЛИ И КАМЕНА ВОЛНА ВРЗ ТУЛИ, БЕТОН, СТАР МАЛТЕР И ДР. ПОДЛОГАТА МОРА ДА Е ЦВРСТА, РАМНА И ИСЧИСТЕНА ОД ПРАШИНА. НОВАТА ФОРМУЛАЦИЈА НА EKOSTIROL (EXSTRA) СО ЦЕЛУЛОЗНИ ВЛАКНА ЈА ЧУВА ПОВРШИНАТА ОД ПУКНАТИНИ.

ПРИПРЕМА: ВО САД СО 8l ВОДА СЕ ДОДАВА ЕДНА ВРЕЌА ЛЕПИЛО. СМЕСАТА НЕПРЕКИНАТО СЕ МЕША 3 МИНУТИ. ПО 15 МИНУТИ ПОВТОРНО СЕ ПРОМЕШУВА.

 СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

 РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ