Skip to content

EKOPLAST

ДЕКОРАТИВЕН ТАНКОСЛОЕН МАЛТЕР ВРЗ АКРИЛНА БАЗА

ПРИМЕНА:  Зависно од завршниот изглед  на структурата на фасадата  се применува во два типа и тоа: зарибан (rajb, rille) во гранулација 1,5 и 2,0 mm и мазен (ful, kratz) во гранулација  1,0; 1,5 и 2,0 mm.

ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Површината мора да биде цврста, чиста и сува  и премачкана со

ЕКО АКРИЛ подлога во иста нијанса како нијансата на малтерот. Пред нанесување малтерот добро да се промеша со рачна мешалка и по потреба да се разреди со вода  < 1,5 %.

Нанесувањето се врши со метална глетарка, а конечниот изглед се добива со обработка со пластична глетарка према барање на купувачот додека малтерот е влажен.

Потребно е да се работи на температура од +5 до +30°C.  Да не се работи дирекно на сонце или дожд.

Потрошувачка: Зависи од избраната завршна структура на малтерот и гранулацијата.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци  во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC do +25 ºC.

ПАКУВАЊЕ: 25 kg

Може да се тонира во 1000 нијанси.