Skip to content

EKOMAL 90

EKOMAL 90  ГИПСОВО – ВАРОВ МАЛТЕР ЗА МАШИНСКО НАНЕСУВАЊЕ

ПРИМЕНА: EKOMAL 90 СЕ УПОТРЕБУВА КАКО ОСНОВЕН МАЛТЕР ЗА ЗАВРШНИ МИНЕРАЛНИ СТРУКТУРАЛНИ АБРИВИ И ГЛЕР МАСИ. СЕ НАНЕСУВА НА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ ОД ТУЛИ, БЕТОНСКИ ТУЛИ, ГРУБОИЗЛИЕНИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ И ТАВАНИ.

НА МАЗНИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЕКОБЕТОН КОНТАКТ