Skip to content
Категорија:

EKOMAL 21

ОСОБИНИ: БЕЛ ОСНОВЕН ЦИМЕНТОВ МАЛТЕР

ПРИМЕНА: EKOMAL 21 Е ОСНОВЕН ЦЕМЕНТНО-ВАРОВ МАЛТЕР СО ДОДАТОЦИ ЗА МАШИНСКО И РАЧНО НАНЕСУВАЊЕ.

ПРИПРЕМА: СЕ УПОТРЕБУВА КАКО ОСНОВЕН МАЛТЕР ЗА ЗАВРШНИ СТРУКТУРАЛНИ МАЛТЕРИ И ГЛЕТ МАСИ. СЕ НАНЕСУВА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ ОД ТУЛИ, БЕТОН, СИПОРЕКС, БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ, ГРУБО ИЗЛИЕНИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ, ТАВАНИ И ФАСАДИ. НА ГЛАТКИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е УПОТРЕБА НА EKOBETONKONTANKT ИЛИ EKOGRUND UNIVERZAL