Skip to content

EKOMAL 20

EKOMAL  20 ОСНОВЕН ЦЕМЕНТЕН МАЛТЕР

ПРИМАНА: EKOMAL 20 Е ОСНОВЕН ЦЕМЕНТНО – ВАРОВ МАЛТЕР СО ДОДАТОЦИ ЗА МАШИНСКО И РАЧНО НАНЕСУВАЊЕ.

ПРИРПРЕМА: СЕ УПОТРЕБУВА КАКО ОСНОВЕН МАЛТЕР ЗА ЗАВРШНИ СТРУКТУРАЛНИ МАЛТЕРИ И ГЛЕТ МАСИ

СЕ НАНЕСУВА НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ ОД ТУЛИ, БЕТОН, СИПОРЕКС, БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ, ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ, ГРУБО ИЗЛИЕНИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ, ТАВАНИ И ФАСАДИ. НА МАЗНИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ УПОТРЕБУВА ЕКОБЕТОН КОНТАКТ ИЛИ ЕКОГРУНД УНИВЕРЗАЛ.