Skip to content

EKOFLEX 30

EKOFLEX 30  СПЕЦИЈАЛНО ФЛЕКСИБИЛНО АКРИЛНО ЦЕМЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТ, МЕРМЕР И КАМЕНИ ПЛОЧИ ВО БЕЛА БОЈА.

ПРИМЕНА:  ЗА ЛЕПЕЊЕ КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ, МЕРМЕР, ГРАНИТ, ПРИРОДЕН И ВЕШТАЧКИ КАМЕН ВРЗ ЅИДНИ, ПОДНИ И ФАСАДНИ ПОВРШИНИ, ИСКЛУЧИВО ВРЗ ЦВРСТА ПОДЛОГА (МАЛТЕРИ НА БАЗА НА ЦЕМЕНТ, ВАР И БЕТОН), ЗА НАДВОРЕШНА И ВНАТРЕШНА УПОТРЕБА. ИМА ОДЛИЧНА ЛЕПЛИВОСТ, ГОЛЕМА ЦВРСТИНА, ФЛЕКСИБИЛНОСТ И ОТПОРНОСТ НА ВЛАГА. СООДВЕТЕН Е ЗА ЛЕПЕЊЕ ПЛОЧКИ СО НИСКА ВПИВЛИВОСТ             (~ ВПИВАЊЕ ≤ 3 %) ПЛОЧКИ СО ГОЛЕМИ ДИМЕНЗИИ, ПРИ ПОСТАВУВАЊЕ ВРЗ ПОВРШИНИ СО ВЕЌЕ ПОСТОЕЧКИ ПЛОЧКИ, КАКО И ВРЗ ПОДЛОГИ СО ПОДНО ГРЕЕЊЕ.

ПРИПРЕМА:  ВО САД СО 8l ВОДА СЕ ДОДАВА 1 ВРЕЌА ЛЕПИЛО. СМЕСАТА НЕПРЕКИНАТО СЕ МЕША 3 МИНУТИ. ПО 15 МИНУТИ ПОВТОРНО СЕ ПРОМЕШУВА.

СКЛАДИРАЊЕ:  ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ