Skip to content

EKOFIX19

EKOFIX 19 ЦЕМЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ.                                                                                                                                       

ПРИМЕНА: СЕ ПРИМЕНУВА НА ПОВРШИНИ МАЛТЕРИСАНИ СО ЦЕМЕНТ МАЛТЕР, БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ, МАЛТЕРИСАНИ СО ЦЕМЕНТ МАЛТЕР, БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ, ЅИД СО ГИПС КАРТОН. ПОВРШИНАТА ТРЕБА ДА БИДЕ СУВА, ЧИСТА И НОСЛИВА.

ПРИПРЕМА:  ВО САД СО 8l ВОДА СЕ ДОДАВА 1 ВРЕЌА ЛЕПИЛО. СМЕСАТА НЕПРЕКИНАТО СЕ МЕША 3 МИНУТИ. ПО 15 МИНУТИ ПОВТОРНО СЕ ПРОМЕШУВА.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА

РОК НА ТРАЕЊЕ:  12 МЕСЕЦИ.