Skip to content

EKOFIX W5 (STANDARD)

ОПИС: EkoFIX 5 (STANDARD) е бела цементно-варова прашкаста маса наменета за израмнување на внатрешни зидни површини ОД МАЛТЕР И БЕТОН.

ПРИМЕНА: Поради можноста да се нанесува во подебел слој оваа маса е изразито погодна за  израмнување  груби зидови  обработени со цементно-варов,   варов  и гипсано-варов малтер како и зидови од бетон.  Може да се нанесува во вкупна дебелина до 5mm.

ПРИПРЕМА: Припремање на  масата се врши со постепено додавање во 10l вода 25kg маса, со константно мешање со ектрична мешалка до потполна хомогенизација на смесата.

Така припремената смеса треба да одстои 10 min.  Потоа повторно се промешуваи по потреба се додава вода до добивање на посакуваната конзистенција на смесата.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ