Skip to content

EKOFIX 25

EKOFIX 25 СПЕЦИЈАЛНО ФЛЕКСИБИЛНО АКРИЛНО ЦЕМЕНТНО ЛЕПИЛО ЗА КАМЕНИ И КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ И ЛЕПЕЊЕ ПЛОЧКА ВРЗ ПЛОЧКА ВО БЕЛА БОЈА.

ПРИМЕНА: СПЕЦИЈАЛЕН ЛЕПАК ШТО СЕ ПРИМЕНУВА НА МАЛТЕРИСАНИ ПОВРШИНИ СО ЦЕМЕНТ МАЛТЕР ИЛИ БЕТОНСКИ ПОВРШИНИ, ЅИД СО ГИПС КАРТОН И ЛЕПЕЊЕ ПЛОЧКА ВРЗ ПЛОЧКА. ПОВРШИНАТА ТРЕБА ДА БИДЕ СУВА, ЧИСТА И НОСЛИВА.

ПРИПРЕМА:  ВО САД СО 8l ВОДА СЕ ДОДАВА 1 ВРЕЌА ЛЕПИЛО. СМЕСАТА НЕПРЕКИНАТО СЕ МЕША 3 МИНУТИ. ПО 15 МИНУТИ ПОВТОРНО СЕ ПРОМЕШУВА.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ