Skip to content

EKOFIX 200

ОПИС: EkoFIX 200 е бела цементно-варова прашкаста маса наменета за израмнување на внатрешни зидни површини.
ПРИМЕНА: Поради можноста да се нанесува во подебел слој оваа маса е изразито погодна за израмнување груби зидови обработени со цементно-варов, варов и гипсано-варов малтер како и зидови од бетон. Може да се нанесува во вкупна дебелина до 3mm.
ПРИПРЕМА: ПРИПРЕМАЊЕ НА МАСАТА СЕ ВРШИ СО ПОСТЕПЕНО ДОДАВАЊЕ ВО 8L ВОДА 20KG МАСА, СО КОНСТАНТНО МЕШАЊЕ СО ЕКТРИЧНА МЕШАЛКА ДО ПОТПОЛНА ХОМОГЕНИЗАЦИЈА НА СМЕСАТА.
ТАКА ПРИПРЕМЕНАТА СМЕСА ТРЕБА ДА ОДСТОИ 10 MIN. ПОТОА ПОВТОРНО СЕ ПРОМЕШУВАИ ПО ПОТРЕБА СЕ ДОДАВА ВОДА ДО ДОБИВАЊЕ НА ПОСАКУВАНАТА КОНЗИСТЕНЦИЈА НА СМЕСАТА.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ