Skip to content

EKOFINISH

ГЛЕТ МАСА ЗА ГЛЕТОВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ И ПЛАФОНИ

ПРИМЕНА: СЕ ПРИМЕНУВА ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИ ЅИДНИ И ТАВАНСКИ ПОВРШИНИ ПРЕДХОДНО МАЛТЕРИСАНИ СО МАЛТЕР, КАКО И ГИПС КАРТОН ПЛОЧИ. ПО СУШЕЊЕТО СЕ ДОБИВА МАЗНА ПОВРШИНА ПОДГОТВЕНА ЗА БОЈАДИСУВАЊЕ.