Skip to content

EKOABRIV (RUBE)

EKOABRIV  (RUBE) Е ГОТОВ ОПЛЕМЕНЕТ СТРУКТУРАЛЕН, МИНЕРАЛЕН МАЛТЕР ЗА ВНАРЕШНА И НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА.

ПРИМЕНА: СE НАНЕСУВА ВРЗ ОСНОВНИОТ МАШИНСКИ МАЛТЕР (EKOMAL 20; EKOMAL 21; EKOMAL 90),ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ И ПРОДОЛЖЕНИ МАЛТЕРИ, СТИРОПОРНИ И МИНЕРАЛНО-ВОЛНЕНИ ТАБЛИ, ПРЕТХОДНО ИЗРАМНЕТИ СО EKOFIX 5. ПРЕД НАНЕСУВАЊЕ НА EKOABRIV (RUBE) СЕ ПРЕПОРАЧУВА УПОТРТЕБА НА EKOGRUND UNIVERSAL.

ПРИПРЕМА:  СЕ СТАВА ВО 8Л ЧИСТА ВОДА И СЕ МЕША СО МИКСЕР 10 МИНУТИ. ПРЕД УПОТРЕБА СЕ ПРОМЕШУВА УШТЕ ЕДНАШ.

СВОЈСТВО: ЛЕСНО СЕ НАНЕСУВА РАЌНО НА СИТЕ ВИДОВИ ПОДЛОГИ.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ