Skip to content

EKOABRIV (FULL)

EKOABRIV  (FULL) Е ГОТОВ ОПЛЕМЕНЕТ СТРУКТУРАЛЕН,МИНЕРАЛЕН  МАЛТЕР ЗА ВНАРЕШНА И НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА.

ПРИМЕНА: СЕ  НАНЕСУВА ВРЗ ОСНОВНИОТ МАШИНСКИ МАЛТЕР

(EKOMAL 20; EKOMAL 21; EKOMAL90), ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ И ПРОДОЛЖЕНИ МАЛТЕРИ, СТИРОПОРНИ И МИНЕРАЛНО-ВОЛНЕНИ ТАБЛИ, ПРЕТХОДНО ИЗРАМНЕТИ СО EKOFIX 5.

ПРЕД НАНЕСУВАЊЕ НА EKOABRIV (FULL) СЕ ПРЕПОРАЧУВА УПОТРТЕБА НА EKOGRUND UNIVERSAL.

ПРИПРЕМА: СЕ СТАВА 8Л ЧИСТА ВОДА И СЕ МЕША СО МИКСЕР  10 МИНУТИ. ПРЕД УПОТРЕБА СЕ ПРОМЕШУВА УШТЕ ЕДНАШ.

СВОЈСТВО: ЛЕСНО СЕ НАНЕСУВА РАЧНО НА СИТЕ ВИДОВИ ПОДЛОГИ.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ.