Skip to content
Category

ЕКО ГРУНД УИВЕРЗАЛ

ПРИМЕНА: За изедначување, неутрализација, зацврстување и
водонепропусливост на површината пред нанесување на сите
видови на декоративни малтери и фасадни бои.
ЕКО ГРУНД УНИВЕРЗАЛ се препорачува да се тонира во нијанса од завршниот слој.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Пред употреба треба добро да се промеша,
а потоа да се разреди со 15% вода.
Подлогата на која се нанесува ЕКО ГРУНД УНИВЕРЗАЛ мора да биде цврста, сува и
без остатоци на масни дамки. Подлогата најчесто се нанесува со ваљак во еден слој
или со четка.Може да се користи за внатрешни и за надворешни површини.
ВРЕМЕ НА СУШЕЊЕ во нормални услови е 12 часа. При вградување температурата на
воздухот треба да биде +5 ºC до +30 ºC. Да не се работи при јако сонце, ветар или дожд.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци во оргинална амбалажа складирано на температура
од +5 ºC до +25 ºC.
ПОТРОШУВАЧКА: 0.2 – 0.25 кг/м²
ПАКУВАЊЕ: 15 И 25kg