Skip to content

Фабрика за производство материјали за завршни работи во градежништвото

Фабриката за производство на материјали за завршни работи во градежништвото почна со произодство во 2015 год. Со монтажата на новата опрема за сува програма се стреми да постане една од технолошки понапредните фабрики за производство на материјали за завршни работи во градежништвото која успешно работи на пазарите во Македонија и во неколку земји во Европа.

Комплетното производство на пазарот се пласира под трговската марка ЕКОДОМ.

Во фабрикатасе произведуват: производи за обработка на надворешни и внатрешни ѕидови, производи за хидроизолација, лепаци за лепење на керамика, лепаци за изолациони материјали, декоративни малтери, малтери за рачно и машинско малтерисување, како и производи за специјални намени.

Со постојаните иновации, посветеноста на работата и долгорочното планирање, компанијата се движи кон производство на производи со врвен квалитет.

ПРОИЗВОДИ ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ

Најголем дел од животот човекот го поминува во затворен простор. За да се чувствува пријатно во него, неопходно е ентериерот да биде здрав, чист и уреден. За беспрекорно изработени внатрешни ѕидови нашата фабрика произведува производи за сигурни и лесно изводливи решенија. Како одговор на овој предизвик создадовме ЕКОДОМ  линија на производи која носи систем за стандардни внатрешни ѕидови, системски решенија за обработка на внатрешни ѕидови за просториите со зголемена влажност (кујна и бања). Eколошките и паропропусни внатрешни бои на водена база, произведени по највисоки европски еко-стандарди, обезбедуваат здрав живот, без токсични испарувања и хемикалии. Имаат одлична покривна моќ и широк избор на нијанси.

ПРОИЗВОДИ ЗА КЕРАМИКА

Најчуствителни простории во станбениот и деловниот простор се: кујната, бањата, подрумот, терасата и поткровјето. Сигурната и долготрајна заштита од влага ја обезбедуваат производите за ХИДРОИЗОЛАЦИЈА и Системот за поставување на керамика, природен камен.  Лепилата за керамика и хидроизолациските премази ги задоволуваат техничките нормативи на европските стандарди и ја носат ознаката CE.

МАСИ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА

Најчуствителни простории во станбениот и деловниот простор се: кујната, бањата, подрумот, терасата и поткровјето. Сигурната и долготрајна заштита од влага ја обезбедуваат производите за ХИДРОИЗОЛАЦИЈА. Хидроизолациските премази ги задоволуваат техничките нормативи на европските стандарди и ја носат ознаката CE.

ПРОИЗВОДИ ЗА МАШИНСКО И РАЧНО МАЛТЕРИСУВАЊЕ

Палетата на производи од подлоги, рачни и машински малтери е создадена за функционална и декоративна примена на внатрешни и надворешни ѕидови.

ПРОИЗВОДИ ЗА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ

За изработка на фасади во нашата фабрика се произведуваат цела палета на производи за таа намена кои ги задоволуваат сите европски стандарди за таа намена и трајност.