Skip to content

Фабрика за преработка на карбонати Бабин дол

Фабрика за преработка на карбонати ,,БАБИНДОЛ”  

Фабриката за преработка на карбонати е изградена на локацијата во Бабин Дол, во непосредна близина на рудникот на Доломит и Сепарацијата. во склоп на фабриката работатат два производствени погони и тоа:

1.-Погон за мелење и класирање на карбонати и

2.-Погон за микронизација на карбонати

Погонот за мелење и класирање на карбонати располага со: Сушара, Секундарен млин и Систем од сита. Ваквиот распоред во самата фабрика овозможува добивање на голем асортиман на производи од:

Гранули:+0.00 – 0.20мм;

Гранули:+0.20 – 0.50мм;

 Гранули:+0.50 -1.00мм;

Гранули:+1.00 -1.50мм;

Гранули:+1.50 – 2.00мм;

Гранули:+2.00 – 2.50мм;

Гранули:+2.50 – 3.00мм;

Гранули: +3.00 – 5.00мм;

За потребите на нашата фабрика  за производство на материјали за завршни работи во градежништвото, како и за продажба во  Хемиската индустрија и Стакларската индустрија.

Погон за микронизација на карбонати располага со  систем од  млин и сепаратор . Во истиот може да се производе микронизиран карбонат од:

Микронизиран карбонат 43µ;

 Микронизиран карбонат 63µ;

Микронизиран карбонат 90µ;

Микронизиран карбонат 120µ;

За потребите на нашата фабрика за производство на материјали за завршни работи во градежништвото, како и за продажба во  Хемиската индустрија и Стакларската индустрија.

Години
Постоење

25

,,РУДПРОИНГ,, ДООЕЛ е компанија во приватна сопственост, која успешно се развива и постои 25 години.
Преку континуиран и динамичен развој, минувајќи низ сите етапи израсна во значајно претпријатие за експлатација, преработка на неметални минерални суровини и производство на материјали за завршни работи во градежништвото.