EKOMAL CM20

//EKOMAL CM20

EKOMAL CM20

ОСОБИНИ: МАЛТЕР ЗА ОБРАБОТКА НА НАДВОРЕШНИ  ПОВРШИНИ

ПРИМЕНА: СЕ УПОТРЕБУВА ЗА  МАЛТЕРИСУВАЊЕ  НА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ КАКО И  ВЛАЖНИ ДЕЛОВИ ОД ЗИД.

ПРИПРЕМА: КАКО РАЧЕН МАЛТЕР 1 ВРЕЌА ЕКОМАЛ СЕ СТАВА ВО 7Л ЧИСТА ВОДА СЕ МЕША СО МИКСЕР 2 МИН, СЕ ПОВЛЕКУВА СО ГЛЕТАРИЦА. КАКО МАШИНСКИ МАЛТЕР СЕ НАНЕСУВА СО МАЛТЕРСКА МАШИНА, А ПОТОА СО АЛУМИНИУМСКИ ИЗРАМНУВАЧ  СЕ ИЗРАМНУВА ПОВРШИНАТА.

СВОЈСТВО: ЛЕСНО СЕ НАНЕСУВА РАЧНО И МАШИНСКИ НА СИТЕ  ВИОДОВИ ПОДЛОГИ: ЦИГЛИ,  СИМПОРЕКС И БЕТОН.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 МЕСЕЦИ

Категорија:

Опис