EKOFIX G9

//EKOFIX G9

EKOFIX G9

ОПИС: ЕКОФИКС Г9 Е ГРАДЕЖНО ЛЕПИЛО ЗА ГИПС-КАРТОНСКИ ПЛОЧИ.

ПРИМЕНА: ЕКОФИКС Г9 СЕ ПРИМЕ-НУВА ЗА ЛЕПЕЊЕ НА ГИПС-КАРТО-НСКИ ПЛОЧИ НА КЕРАМИЧКИ И БЕТОНСКИ ЗИДОВИ.

ПРИПРЕМА: ВО САД СО 15л ЧИСТА ВОДА СЕ ДОДАВА 1 ВРЕКА ЕКОФИКС Г9.  ПОСЛЕ СМЕСАТА СЕ МЕША НЕПРЕКИНАТО 3 МИНУТИ.

СМЕСАТА ДА НЕ СЕ МЕША ДОДЕКА СЕ СИПА СУВА МАСА.

СКЛАДИРАЊЕ: ВО СУВА ПРОСТОРИЈА.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 6 МЕСЕЦИ.

Категорија:

Опис