ЗАОБЛЕН КАМЕН “РОЗЕ“

//ЗАОБЛЕН КАМЕН “РОЗЕ“

ЗАОБЛЕН КАМЕН “РОЗЕ“

Боја: Розе
Тип на камен: Заоблен (Pebbles)
Гранулација: 10-20 mm, 20-40 mm, 40-60 mm, 60-100 mm
Облик: Неправилно топчест
Пакување: 25kg (вреќа) и 1т(big-bag)
· Заоблен камен кој има нетретирана природна боја
· Без никакви штетни материјали
· Еколошки одржлив
· Без радиоактивност
· Заоблен камен во пакување од 25 kg (вреќа) и 1т(big-bag)

Категорија: