ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЛОКВИЦА“

//ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЛОКВИЦА“

ЗАОБЛЕН КАМЕН “ЛОКВИЦА“

Боја: Црна
Тип на камен: Заоблен (Pebbles)
Гранулација: 10-20 mm, 20-40 mm, 40-60 mm, 60-100 mm
Облик: Неправилно топчест
Пакување: 25 kg (вреќа) I 1т(big-bag)
· Заоблен камен кој има нетретирана природна боја
· Без никакви штетни материјали
· Еколошки одржлив
· Без радиоактивност
· Заоблен камен во пакување од 25kg (вреќа) и 1т(big-bag)

Категорија: