ЕКО ПОЛ – ДИСПЕРЗИОНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ И ПЛАФОНИ

//ЕКО ПОЛ – ДИСПЕРЗИОНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ И ПЛАФОНИ

ЕКО ПОЛ – ДИСПЕРЗИОНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ И ПЛАФОНИ

ПРИМЕНА: Се применува во станбени, деловни и јавни објекти.
Едноставна е за нанесување и отпорна на суво бришење.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Пред нанесување, бојата треба да се промеша и
да се разреди со додавање на 15-20% вода со постојано мешање.
Пред нанесување површината да се премачка со ЕКО ПОДЛОГА.
Да се работи рамномерно и без прекин.
Се нанесува со валјак, четка или машински во два слоја.
ПОТРОШУВАЧКА: Околу 0,2-0,3 kg/m2.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура +5 ºC до +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 5 kg/15 kg/25 kg
Може да се тонира во 500 нијанси

Категорија: