ЕКО ПОЛ ГОЛД – АКРИЛНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ

//ЕКО ПОЛ ГОЛД – АКРИЛНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ

ЕКО ПОЛ ГОЛД – АКРИЛНА БOJA ЗА ВНАТРЕШНИ ЅИДОВИ

ПРИМЕНА: Во станбени, деловни и јавни објекти, лесна е за
нанесување и отпорна на влажно бришење.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Пред нанесување, бојата треба да се промеша и
да се разреди со додавање на 5-10 % вода со постојано мешање до потполна
хомогенизација. Површината пред нанесување мора да биде цврста ,чиста и
импрегнирана со ЕКО ПОДЛОГА. Завршната боја се нанесува со валјак, четка или
машински.
ПОТРОШУВАЧКА: околу 0,15-0,25 kg/m2
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC do +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 5 kg/15 kg
Може да се тонира во 500 нијанси

Категорија: