ЕКО ПОДЛОГА – ПОДЛОГА ЗА ГРУНДИРАЊЕ НА ЅИДНИ ПОВРШИНИ

//ЕКО ПОДЛОГА – ПОДЛОГА ЗА ГРУНДИРАЊЕ НА ЅИДНИ ПОВРШИНИ

ЕКО ПОДЛОГА – ПОДЛОГА ЗА ГРУНДИРАЊЕ НА ЅИДНИ ПОВРШИНИ

ПРИМЕНА: Е концентрирана акрилна емулзија наменета за
подобрување на атхезијата пред нанесување на внатрешни дисперзиони бои.
Може да се користи за премачкување пред нанесување на глет маса и лепаци за керамика.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Кога се користи пред нанесување на дисперзиони
бои или пред глетовање односот на разредување со вода е 1:8.
При реновирање на стари и суви ѕидови се нанесуваат два слоја подлога.
Подлологата се нанесува со валјак, четка или машински.
После употреба алатот да се очисти со вода.
ПОТРОШУВАЧКА: Со 1 литар ЕКО ПОДЛОГА се премачкува околу 30-50 m2 ѕидна површина
во зависност од впивањето и рапавоста на површината.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC do +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 3 kg