ЕКО ПЛАСТ – ДЕКОРАТИВЕН ТАНКОСЛОЕН МАЛТЕР ВРЗ АКРИЛНА БАЗА

//ЕКО ПЛАСТ – ДЕКОРАТИВЕН ТАНКОСЛОЕН МАЛТЕР ВРЗ АКРИЛНА БАЗА

ЕКО ПЛАСТ – ДЕКОРАТИВЕН ТАНКОСЛОЕН МАЛТЕР ВРЗ АКРИЛНА БАЗА

ПРИМЕНА: Зависно од завршниот изглед на структурата на фасадата се
применува во два типа и тоа: зарибан (rajb, rille) во гранулација 1,5 и 2,0 mm и
мазен (ful, kratz) во гранулација 1,0; 1,5 и 2,0 mm.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Површината мора да биде цврста, чиста и сува и премачкана со
ЕКО АКРИЛ подлога во иста нијанса како нијансата на малтерот. Пред нанесување малтерот добро да
се промеша со рачна мешалка и по потреба да се разреди со вода < 1,5 %.
Нанесувањето се врши со метална глетарка, а конечниот изглед се добива со обработка со
пластична глетарка према барање на купувачот додека малтерот е влажен.
Потребно е да се работи на температура од +5 до +30°C. Да не се работи дирекно на сонце или дожд.
Потрошувачка: зависи од избраната завршна структура на малтерот и гранулацијата.

РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC do +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 25 kg
Може да се тонира во 1000 нијанси.

Опис