ЕКО КУЛИР – ДЕКОРАТИВЕН МОЗАИЧЕН МАЛТЕР ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

//ЕКО КУЛИР – ДЕКОРАТИВЕН МОЗАИЧЕН МАЛТЕР ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

ЕКО КУЛИР – ДЕКОРАТИВЕН МОЗАИЧЕН МАЛТЕР ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

ПРИМЕНА: За заштита на фасадни ѕидни површини и подѕиди.
Не се препорачува за примена на хоризонтални површини изложени на
директно влијание на застоена вода.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува.
Површината пред нанесување треба обавезно да се премачка со ЕКО АКРИЛ подлога или
ЕКОГРУНД УНИВЕРЗАЛ подлога во иста нијанса како нијансата на малтерот.
Малтерот го нанесуваме рачно со нерѓосувачка метална глетарица. Наносот треба да биде
рамномерен, без празнини помеѓу зрната.
Да се работи на температура од +5 до +30°C. Да не се работи дирекно на сонце или дожд.
ПОТРОШУВАЧКА: околу 5,0 kg/m2
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC do +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 25 kg