ЕКО БЕТОН КОНТАКТ – СТРУКТУРНА ПОДЛОГА ЗА МАЗНИ ПОВРШИНИ

//ЕКО БЕТОН КОНТАКТ – СТРУКТУРНА ПОДЛОГА ЗА МАЗНИ ПОВРШИНИ

ЕКО БЕТОН КОНТАКТ – СТРУКТУРНА ПОДЛОГА ЗА МАЗНИ ПОВРШИНИ

ПРИМЕНА: За изедначување и зголемување на атхезијата кај
слабовпивачкии мазни подлоги, како и подлоги со висока густина.
Се користи како подлога пред малтерисување со цементно-варовни и
гипсано-варовни малтери, за премачкување на гипс-картонски
плочи пред лепење на керамика и при лепење плочка врз плочка.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ
Пред употреба добро да се измеша и хомогенизира.
По потреба може да се разреди максимум до 2% со вода.
Подлогата обично се нанесува неразредена со валјак, четка или
машински во еден слој. Времето на сушење изнесува min. 4 h.
ПОТРОШУВАЧКА: 0,5kg/m2.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура
од +5 ºC do +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 5kg и 25kg

Категорија: