ЕКОФАС АКРИЛ – АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА ЗА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ

//ЕКОФАС АКРИЛ – АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА ЗА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ

ЕКОФАС АКРИЛ – АКРИЛНА ДИСПЕРЗИЈА ЗА НАДВОРЕШНИ ЅИДОВИ

ПРИМЕНА: За декоративна заштита на нови и стари фасадни
површини. Поради големата отпорност погодна е за примена на
внатрешни зидови на јавни објекти. Се карактеризира со одлична водоотпорност,
добра покривна моќ, отпорност на UV зрачење и временски влијанија.
ПРИПРЕМА И НАНЕСУВАЊЕ: Пред нанесување масата добро да се промеша и по
потреба да се разреди со околу 10-15 % вода со постојано мешање до потполна
хомогенизација. Подлогата на која се нанесува бојата мора да биде цврста, чиста и
сува, пред нанесување да се премачка со ЕКО АКРИЛ. Бојата се нанесува со валјак,
четка или машински, најчесто во два слоја. Да се нанесува на температура од +5 до +30°C.
Да не се работи дирекно на сонце,ветар или дожд.
ПОТРОШУВАЧКА: Околу 0,25-0,35 kg/m2 за два слоја на премачкување.
РОК НА ТРАЕЊЕ: 12 месеци во оргинална амбалажа на температура од +5 ºC до +25 ºC.
ПАКУВАЊЕ: 5 kg/15 kg/25 kg/
Може да се тонира во 500 нијанси

Категорија: